صاحب زمان

مساعله مذهبی وغیره واهنگ مذهبی و زندگی روز ما وشیعه ناب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وبلاگ نویسی حرفه ای» ثبت شده است

مستند روز قیامت

سلام عزیزان  این دفع می خواهم که روز قیامت بگویم من که قیامت را ندیدم ولی از ایات وحدث و روایت از امامان  شنفتم ولی همه می دانیم روزی عمر ما را به پایان می رسدبه خوابی می رویم که تا قیامت نشود بیدار نمی شویم که به ان مرگ می گویند ایا فکر کردی خوابی که هروز می رویم همان مرگ کوتاه است که دوباره با لطف خداوند بیدا و برمی خواسیم می پرسند چطور اجسام ما  به هم وصل میشود ان چیز که باید بدانیم این است که  خداوند قادر است هر کاری را انجام دهد همان طور که مارا افرید  همان طور اجسام مارا به هم وصل می کند می گویند هم جسم هست هم روح هست ولی روز باز خواستی یاروز جزا هر چه که خدا وند گفته عمل نکردیم مارامجازات می کند همه از پل سرط رد میشویم که می گویند که تا به بهشت برسیم ولی باید از جهنم بگزریم که برای همه روز سختی است وپس دقت در رفتار و عمال خود کنیم روز قیامت به یک چشم بهم زدن می گزرد گناه های که در حق کسی کردیم تا زه ای از ما نمی گزرندهمه گفتارن حتی کسانی که مارا دوست دارند وعزیز ترن  مثل پدر مادر خواهر برادر ماهم به ما کمک نمی کند بلک حقی  از ما می خواهند مارا گرفتار می کند چون همه گرفتار عمال خود و می خواهند خلاص شوند بقی گناه ها اگر توبه دردنیا کردم  خداوند می بخشد این دنیا مثل مزره ای است که  هرچه ما در ان کاشتیم در ان جا نصیب ما می شود .

ومی خواهم خلاص مطلب خود به صورت فیلم به شما نشان دهم .

ودر اخر می خواهم بگویم .

 به خواطر کسانی که عمل نا درست انجام می دهند.

از دین وعمل خود برپاباشید عمال خود بر اساس قران وروایت های پیامر وامام ما بسنجی و در کوشش باشید که پیامر و امام چگفتند وچطور زندگی کردن

کار بد خود را تخصیر کسی نی ندازیم .

من چیزی دیگر نمی گویم .

نگوید که این فیلم در ست نیست.

بلک مکن بد تر از این باشد.

من شما و خود  را در پناه خداوند می سپارم 

و از خداوند می خواهم مارا مرد عف ورحمت خود قرار دهد.

 

 

مستند روز قیامت را به بینی  به صورت رایگان

<<<دانلود کنید>>>

هر فیلم مذهبی یا انتقاد یا مشکی به ما علام کنید .

نظر یادتان نرود 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سید

حجاب

سلام  حجاب  بهتر چیز است ولی بعضی ادم ها نمی دانند   حجاب چه هست
ایا شما می دانید حجاب چه هست؟
ایا حجاب مال زن هاست؟
به این سوال ها پاسخ می دهم حجاب چیز است مارا می پوشاند ودر برابر نگاه نامرحم دور نگه می دارد
حجاب مال زن نیست بلکه مال همه است که نقاط شهوط جنس مخالف را بررنگزد  مثال موی زن باعث شهوت مرد می شود یا بازوی درشت مرد که باعث شهوت
می شود مرد ها شروار با پیرن که اندام  ان معلوم نه باشد نه شروار پاره یا چسبان  حالا زن و دختر ها  بهتر حال چادر است ولی نازک از دور پیدا بدرد نمی خورد
ولی به هرحال  زن می تواندگردی صورت نک انگشتان تا مچ دستان   پیدا نباید باشد ولی نباید طوری ارایش کرد نا مرحم باعث لذت شخسی که مرد هست بهشود
مرحم کامل زن شوهرند وقتی به سن تکلیف رسیدیم پدر مادر مرحم تمام نیستند وبرادر ها و خواهر ها تقریبا ازسن 6 بالاو 20 در صد مرحم هستنومی توان گفت که حجاب سنگر است و هر سر بازی از سنگر خود دور شود احتمال زیادی  مرگ  زیاد تر است  و می توان گفت کسی حجاب  نداشته باشد عفت خود را از دستاد معرض حمله نا مرحم ها میشود


موافقین ۱ مخالفین ۰
سید
"