صاحب زمان

مساعله مذهبی وغیره واهنگ مذهبی و زندگی روز ما وشیعه ناب

۳ مطلب با موضوع «مساعله مذهبی» ثبت شده است

نماز

نماز

 

نماز خواندن

نماز ارتبات بین انسان وخداوند است وشکر گذاری بر همه ی ما واجب که خداوند مارا افربد وزندگی به ماداده همه موجودات به صورت خواصی عبادت می کند 
 
خداوند به ما گفنه ودر قران هم هست وادرس های ان را در زیر بیان می کنم
درباره اوقات نماز خداوند در آیه ۱۱۴ هود و سوره ۱۱ میفرماید: 
نماز را در دو طرف روز و پاره ای از شب بر پا دار... 
منظور از دو طرف روز ظاهراً قبل از طلوع و بعد از غروب خورشید میباشد. یعنی نماز صبح و مغرب. 
و در آیه ۷۸ بنی اسرائیل (اسراء) سوره ۱۷ میفرماید: 
نماز را از غروب خورشید تا تاریکی شب و سپیده صبح بخوان... 
در این دو آیه نماز بصورت صلوة، آمده است. 
آیه ۱۳۰ طه سوره ۲۰ میفرماید: 
... قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن و قسمتی از شب و اطراف روز با ستایش خداوندت او را تسبیح بگو ... 
آیه ۳۹ و ۴۰ ق سوره ۵۰ میفرماید: 
... قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب و قسمتی از شب و بعد از سجده ها با ستایش خداوندت را تسبیح بگو. 
آیه ۴۰:۵۵ سوره مومن (غافر) میفرماید: 
... برای گناهت طلب آمرزش کن و شب و صبح با ستایش، خداوندت را به بزرگی یاد کن. 
آیه ۴۸ و ۴۹ طور سوره ۵۲ میفرماید: 
... وقتی بلند میشوی و قسمتی از شب و موقع ناپدید شدن ستارگان خداوندت را تسبیح بگو. 
آیه ۴۱ و ۴۲ احزاب سوره ۳۳ میفرماید: 
ای افراد باایمان خدا را زیاد یاد کنید و صبح و شب او را بپاکی ستایش کنید. 
آیه ۱۷ و ۱۸ روم سوره ۳۰ میفرماید: 
خدا را موقعی که روز را به شب و شب را به روز میرسانید بپاکی یاد کنید 
و شب و ظهر در آسمان ها و زمین ستایش به خدا اختصاص دارد. 
منظور از تسبیح خداوند او را به بزرگی و پاکی یاد کردن است. 
بعضی از این تسبیح گفتن ها بعداً بصورت نماز درآمده است. 
حمد یعنی ستایش خدا در موقع ظهر هم بعداً بصورت نماز ظهر درآمده. 
خداوند در آیه ۱۰۳ نساء سوره ۴ میفرماید: 
...نماز در اوقات معینی بر افراد باایمان واجب شده. 
نماز برای این واجب شده که انسان بیاد خدا و روز قیامت (روز جزا) باشد و کار زشت و ناروا نکند. 
چون خداوند در آیه ۴۵ عنکبوت سوره ۲۹ میفرماید: 
آنچه از قرآن به تو وحی شده بخوان و نماز را بپا دار. چون نماز از کارهای زشت و ناپسند جلوگیری میکند. مسلماً یاد خدا بزرگتر است... 
پس نماز برای این واجب شده که انسان بیاد خدا و روز قیامت باشد و کار زشت و ناروا نکند. 
بنابراین مسلمان باید بداند که برای این منظور نماز میخواند نه اینکه خدا به نماز او احتیاج دارد و نماز برای انسان سازی است 
و مطابق ابتداء آیه بهتر است فرد مسلمان قبل از نماز مقداری قرآن بخواند. 
تا از دستورها و نظرهای خداوند اطلاع پیدا کند. 
اگر عربی نمیداند باید ترجمه قرآن را به این منظور بخواند. 
خداوند در آیه ۲۰:۱۴ طه به موسی (ع) میفرماید: 
نماز را برای اینکه بیاد من باشی بر پا دار. 
درباره ذکر نماز خداوند در آیه ۱۷:۱۱۱ سوره اسراء (بنی اسرائیل) میفرماید: 
بگو ستایش (بزرگداشت) فقط برای خدائی است که فرزندی ندارد و در فرمانروائی هم شریکی ندارد 
و ضعیف نبوده که احتیاج به مددکاری داشته باشد و او را هرچه بیشتر بزرگ دار. 
آیه ۹ جمعه سوره ۶۲ میفرماید: 
ای افراد باایمان، وقتی ندای نماز جمعه داده شد به نماز بشتابید و خرید و فروش را رها کنید. 
اگر علم داشته باشید متوجه میشوید که اینکار بنفع شما است. 
چنین تاکیدی در مورد نمازهای دیگر نشده. 
درباره نماز قصر: نماز شکسته آیه ۴:۱۰۱ سوره نساء میفرماید: 
وقتی در سفر هستید، اگر میترسید که کافران صدمه ای به شما بزنند اشکالی ندارد که از نماز خود کم کنید (نماز را شکسته بخوانید) 
چون کافران دشمن آشکار شما هستند. 
می بینیم که این نماز، نماز خوف، نماز ترس از حمله دشمنان است نه نماز سفر که بعد بخواهند مقدار مسافتی که باید طی شود محاسبه شود. 
آیه ۴:۱۰۲ هم نماز پیغمبر (ص) را در موقع جنگ بیان میکند. 
آیه ۴۳ بقره سوره ۲ میفرماید: نماز را بپا دارید و زکات بدهید و با رکوع روندگان به رکوع بروید. 
و آیه ۷۷ حج سوره ۲۲ میفرماید: 
ای افراد باایمان رکوع و سجده کنید و خداوندتان را بندگی (اطاعت محض) کنید و کار خوب بکنید تا رستگار شوید. 
آیه ۵۳:۶۳ سوره نجم هم میفرماید: 
خدا را سجده و عبادت کنید. 
آیه ۹۸ حجر سوره ۱۵ میفرماید: 
با ستایش خداوندت او را تسبیح کن و از سجده کنندگان باش. 
آیه ۱۷:۱۱۰ سوره اسراء (بنی اسرائیل) میفرماید: 
... نمازت را بلند نخوان آهسته هم نخوان، حالتی بین این دو حالت را داشته باش. 
ولی بجای اجراء این دستور بعضی نمازها را بلند میخوانند و بعضی آهسته. 
آیه ۷۴ واقعه سوره ۵۶ میفرماید: 
بنام فرمانفرمای بزرگت تسبیح بگو. 
که در رکوع گفته میشود و آیه اول سوره اعلی سوره ۸۷ میفرماید: 
بنام فرمانفرمای بلند مرتبه ات تسبیح بگو. 
نام خداوندت را منزه و پاک ساز که در سجده گفته میشود.
 
خداوند نبازی به خواندن نماز ما ندارد بلکه ما نیاز داریم وخداوند هم دستور ان را داد 
و روش خواندن نماز  به وسیله پیامبر خاتم بیان کرد 
 
نماز ها به دو دسته هستند .
 
1_ نماز واجب 
 
2_ نماز مستهبی
 
نماز های مستهبی شامل  نماز شب ونماز نافلهو عیره..............................................
 
نماز واجب شامل نماز سه وعد مثل نماز صبح نماز ظهر و عصر ونماز مغرب عشا است ونماز ایات مثل موقه زلزله  خورشید گفتگی وماه گفتگی
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سید

مستند روز قیامت

سلام عزیزان  این دفع می خواهم که روز قیامت بگویم من که قیامت را ندیدم ولی از ایات وحدث و روایت از امامان  شنفتم ولی همه می دانیم روزی عمر ما را به پایان می رسدبه خوابی می رویم که تا قیامت نشود بیدار نمی شویم که به ان مرگ می گویند ایا فکر کردی خوابی که هروز می رویم همان مرگ کوتاه است که دوباره با لطف خداوند بیدا و برمی خواسیم می پرسند چطور اجسام ما  به هم وصل میشود ان چیز که باید بدانیم این است که  خداوند قادر است هر کاری را انجام دهد همان طور که مارا افرید  همان طور اجسام مارا به هم وصل می کند می گویند هم جسم هست هم روح هست ولی روز باز خواستی یاروز جزا هر چه که خدا وند گفته عمل نکردیم مارامجازات می کند همه از پل سرط رد میشویم که می گویند که تا به بهشت برسیم ولی باید از جهنم بگزریم که برای همه روز سختی است وپس دقت در رفتار و عمال خود کنیم روز قیامت به یک چشم بهم زدن می گزرد گناه های که در حق کسی کردیم تا زه ای از ما نمی گزرندهمه گفتارن حتی کسانی که مارا دوست دارند وعزیز ترن  مثل پدر مادر خواهر برادر ماهم به ما کمک نمی کند بلک حقی  از ما می خواهند مارا گرفتار می کند چون همه گرفتار عمال خود و می خواهند خلاص شوند بقی گناه ها اگر توبه دردنیا کردم  خداوند می بخشد این دنیا مثل مزره ای است که  هرچه ما در ان کاشتیم در ان جا نصیب ما می شود .

ومی خواهم خلاص مطلب خود به صورت فیلم به شما نشان دهم .

ودر اخر می خواهم بگویم .

 به خواطر کسانی که عمل نا درست انجام می دهند.

از دین وعمل خود برپاباشید عمال خود بر اساس قران وروایت های پیامر وامام ما بسنجی و در کوشش باشید که پیامر و امام چگفتند وچطور زندگی کردن

کار بد خود را تخصیر کسی نی ندازیم .

من چیزی دیگر نمی گویم .

نگوید که این فیلم در ست نیست.

بلک مکن بد تر از این باشد.

من شما و خود  را در پناه خداوند می سپارم 

و از خداوند می خواهم مارا مرد عف ورحمت خود قرار دهد.

 

 

مستند روز قیامت را به بینی  به صورت رایگان

<<<دانلود کنید>>>

هر فیلم مذهبی یا انتقاد یا مشکی به ما علام کنید .

نظر یادتان نرود 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سید

حجاب

سلام  حجاب  بهتر چیز است ولی بعضی ادم ها نمی دانند   حجاب چه هست
ایا شما می دانید حجاب چه هست؟
ایا حجاب مال زن هاست؟
به این سوال ها پاسخ می دهم حجاب چیز است مارا می پوشاند ودر برابر نگاه نامرحم دور نگه می دارد
حجاب مال زن نیست بلکه مال همه است که نقاط شهوط جنس مخالف را بررنگزد  مثال موی زن باعث شهوت مرد می شود یا بازوی درشت مرد که باعث شهوت
می شود مرد ها شروار با پیرن که اندام  ان معلوم نه باشد نه شروار پاره یا چسبان  حالا زن و دختر ها  بهتر حال چادر است ولی نازک از دور پیدا بدرد نمی خورد
ولی به هرحال  زن می تواندگردی صورت نک انگشتان تا مچ دستان   پیدا نباید باشد ولی نباید طوری ارایش کرد نا مرحم باعث لذت شخسی که مرد هست بهشود
مرحم کامل زن شوهرند وقتی به سن تکلیف رسیدیم پدر مادر مرحم تمام نیستند وبرادر ها و خواهر ها تقریبا ازسن 6 بالاو 20 در صد مرحم هستنومی توان گفت که حجاب سنگر است و هر سر بازی از سنگر خود دور شود احتمال زیادی  مرگ  زیاد تر است  و می توان گفت کسی حجاب  نداشته باشد عفت خود را از دستاد معرض حمله نا مرحم ها میشود


موافقین ۱ مخالفین ۰
سید
"